Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบ็คเพลนไดรฟ์

ก่อนจะติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

หมายเหตุ

มีแบ็คเพลนไดรฟ์หลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงบนโหนดคอมพิวท์ ได้ แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดมีการถอดออกและติดตั้งด้วยวิธีที่คล้ายกัน

 • แบ็คเพลน SATA

 • แบ็คเพลน NVMe/(SATA)

 • แบ็คเพลน SAS/SATA

ในการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
Graphic illustrating removing a drive backplane.

 1. จัดเรียงแบ็คเพลนให้ตรงกับตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูลและขั้วต่อบนแผงระบบ แล้วกดแบ็คเพลนให้เข้าที่จนกว่าจะยึดกับขั้วต่อจนสุด
  หมายเหตุ
  แบ็คเพลนไดรฟ์ทั้งหมดใช้ขั้วต่อเดียวกันบนแผงระบบ อย่างไรก็ตาม มีช่องจัดเรียงสองช่องในตัวครอบ Storage เพื่อรองรับแบ็คเพลนประเภทต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเรียงแบ็คเพลนให้ตรงกับขั้วต่อแผงระบบเมื่อทำเสียบแบ็คเพลนลงในตัวครอบ Storage
 2. เสียบไดรฟ์แบบ Hot-swap และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
หลังจากที่คุณติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บและฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ที่ถอดออก (โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
  หมายเหตุ
  ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลในตำแหน่งช่องเดียวกันกับที่ถอดออกไป

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube