Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไดรฟ์แบ็คเพลน

ก่อนจะติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

หมายเหตุ

มีไดรฟ์แบ็คเพลนหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงบนโหนดคอมพิวเตอร์ ได้ แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดมีการถอดออกและติดตั้งด้วยวิธีที่คล้ายกัน

 • แบ็คเพลน SATA

 • แบ็คเพลน SAS/SATA

 • แบ็คเพลน NVMe/SATA

ในการติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
ภาพประกอบแสดงการถอดแบ็คเพลนไดรฟ์

 1. จัดเรียงแบ็คเพลนให้ตรงกับตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูลและขั้วต่อบนแผงระบบ แล้วกดแบ็คเพลนให้เข้าที่จนกว่าจะยึดกับขั้วต่อจนสุด
  หมายเหตุ
  ไดรฟ์แบ็คเพลนทั้งหมดใช้ขั้วต่อเดียวกันบนแผงระบบ อย่างไรก็ตาม มีช่องจัดเรียงสองช่องในตัวครอบ Storage เพื่อรองรับแบ็คเพลนประเภทต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเรียงแบ็คเพลนให้ตรงกับขั้วต่อแผงระบบเมื่อทำเสียบแบ็คเพลนลงในตัวครอบ Storage
 2. เสียบไดรฟ์แบบ Hot-swap และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
หลังจากที่คุณติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บและฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ที่ถอดออก (โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
  หมายเหตุ
  ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลในตำแหน่งช่องเดียวกันกับที่ถอดออกไป