Skip to main content

ติดตั้ง DIMM

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้ง DIMM

ดู ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการตั้งค่าหน่วยความจำ
ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

 • อย่าใช้เครื่องมือโลหะใดๆ (เช่น จิ๊กหรือคีบหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน่วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหายได้

 • อย่าเสียบโมดูลหน่วยความจำขณะที่ถือแพคเกจหรือส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แพคเกจแตกร้าวหรือหลุดออกจากส่วนประกอบจากแรงเสียบ

ก่อนติดตั้ง DIMM โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าใจลำดับการติดตั้งที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้งานโหมด Mirroing หน่วยความจำ, การ Sparing ลำดับหน่วยความจำ หรือโหมดหน่วยความจำแบบอิสระ ดูลำดับการติดตั้งที่จำเป็นที่ การอ้างอิงการรวบรวมหน่วยความจำ

หากคุณกำลังติดตั้งตัวประมวลผลเสริม ให้ติดตั้งตัวประมวลผลก่อนแล้วจึงติดตั้ง DIMM ดู ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง DIMM แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 4. หากคุณติดตั้ง DCPMM เป็นครั้งแรก ทำตามคำแนะนำใน การติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM) เพื่อให้ระบบรองรับ DCPMM

ในการติดตั้ง DIMM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

 • อย่าใช้เครื่องมือโลหะใดๆ (เช่น จิ๊กหรือคีบหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน่วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหายได้

 • อย่าเสียบโมดูลหน่วยความจำขณะที่ถือแพคเกจหรือส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แพคเกจแตกร้าวหรือหลุดออกจากส่วนประกอบจากแรงเสียบ

 • ถอดหรือติดตั้ง DIMM สำหรับโปรเซสเซอร์ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

 • ห้ามผสม RDIMM และ LR-DIMM ในโหนดคอมพิวท์เดียวกัน

 • DIMM เป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ต้องทำการป้องกันไฟฟ้าสถิตก่อน

 1. ถอดแผ่นกั้นลม (ดูคำแนะนำที่ ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 2. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่อ DIMM (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ) ระบุขั้วต่อ DIMM ที่คุณต้องการติดตั้ง DIMM
 3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มี DIMM ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัวเครื่อง Flex System หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ ที่คุณทำการติดตั้ง DIMM เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาที แล้วจึงถอด DIMM ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปยึดทั้งสองที่บริเวณขั้วต่อ DIMM อยู่ในลักษณะเปิด
  รูปที่ 1. การเปิดสลักยึด DIMM
  Graphic illustrating opening the DIMM retaining clips
  หมายเหตุ
  • หากมีความจำเป็นเนื่องจากข้อจำกัดทางพื้นที่ คุณสามารถใช้เครื่องมือปลายแหลมในการเปิดคลิปยึด วางปลายอุปกรณ์ให้แนบติดกับส่วนบนของคลิปยืด จากนั้นค่อยๆ หมุนคลิปยืดออกจากขั้วต่อ DIMM

  • ตรวจสอบว่าคุณใช้เครื่องมือปลายแหลมที่แข็งแรงในการเปิดคลิปยึด อย่าใช้ดินสอ หากมีชิ้นส่วนแตกหักของเครื่องมือหล่นลงในโหนดคอมพิวท์จะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่พึงประสงค์

  • คลิปยึดสำหรับขั้วต่อ DIMM ที่อยู่ติดกันของโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์ไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้ ถอดหรือติดตั้ง DIMM สำหรับโปรเซสเซอร์แต่ละตัวได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

  ข้อควรสนใจ
  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คลิปยึดชำรุดหรือขั้วต่อ DIMM เสียหาย ให้จับคลิปอย่างนุ่มนวล
 5. หมุน DIMM เพื่อให้คีย์ DIMM อยู่ในแนวเดียวกับขั้วต่อ DIMM อย่างถูกต้องบนแผงระบบ และค่อยๆ วาง DIMM บนขั้วต่อด้วยมือทั้งสองข้าง
 6. กดปลายทั้งสองด้านของ DIMM ลงไปตรงๆ ในขั้วต่อ DIMM ให้แน่นจนกว่าคลิปยึดจะเข้าตำแหน่งล็อค
  รูปที่ 2. การติดตั้ง DIMM
  DIMM installation
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบเล็กๆ บนคลิปยึดเกี่ยวกันกับร่องบน DIMM หากมีช่องว่างระหว่าง DIMM และคลิปยึด นั่นหมายความว่าคุณติดตั้ง DIMM ไม่ถูกต้อง กด DIMM ลงในขั้วต่อให้แน่น จากนั้นกดคลิปยืดเข้าหา DIMM จนกว่าแถบทั้งหมดจะเข้าที่ เมื่อติดตั้ง DIMM อย่างถูกต้อง คลิปยึดจะขนานกับด้านข้างของ DIMM
  หมายเหตุ
  ในการติดตั้งแผ่นกั้นลมอย่างถูกต้อง คลิปยึดบริเวณขั้วต่อ DIMM จะต้องอยู่ในลักษณะปิด
ข้อควรสนใจ
ในการบำรุงรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งานโหนดคอมพิวท์ โดยไม่ติดตั้งแผ่นกั้นลมเหนือขั้วต่อ DIMM
หากคุณติดตั้ง DCPMM แล้ว:
 1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (โปรดดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์)

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของหน่วย DCPMM ทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากไม่ ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด (โปรดดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของบนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการด้วย LXCA)

 3. คืนค่าข้อมูลที่ได้สำรองไว้ หากจำเป็น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube