Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S004
  Attention
  ข้อควรระวัง

  เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเธียมและสามารถระเบิดได้หากใช้ จับ หรือกำจัดอย่างไม่เหมาะสม

  ห้าม:
  • โยน หรือจุ่มลงในน้ำ
  • โดนความร้อนสูงเกิน 100°C (212°F)
  • ซ่อมหรือแยกชิ้นส่วน

  กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

 • S005
  Attention
  ข้อควรระวัง
  แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด ห้ามเผาแบตเตอรี่ เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น รีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น
ก่อนจะติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
หมายเหตุ
หัวข้อนี้จะใช้กับอะแดปเตอร์ RAID ที่มากับโมดูลพลังงานแบบแฟลชเท่านั้น

ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช
Graphic illustrating installing the flash power module

 1. จัดเรียงโมดูลพลังงานแบบแฟลช โดยให้ด้านที่มีสายไฟหันเข้าหาอะแดปเตอร์ RAID จากนั้น ค่อยๆ สอดสายไฟผ่านคลิปจับโมดูลพลังงานแบบแฟลช
 2. เลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชลงในคลิปจับ
 3. เชื่อมต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชเข้ากับขั้วต่อบนอะแดปเตอร์ RAID ขั้วต่อจะมีการกำหนดไว้ กดสายเข้ากับขั้วต่อจนกว่าคลิปยึดขั้วต่อจะลงล็อค
 4. เดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชไปตามร่องภายในตัวยึด จากนั้นดันโมดูลพลังงานแบบแฟลชไปด้านหน้าเพื่อดันให้เข้าตำแหน่งกับตัวยึด
  ข้อควรสนใจ
  คุณจำเป็นต้องเดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชผ่านร่องภายในตัวยึด เพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลติดกับสลักยึดขั้วต่อ DIMM เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ภายในโหนดคอมพิวท์
 5. ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID)
เมื่อติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในโหนดคอมพิวท์ (ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube