Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ TPM

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ TPM

ในการถอดอะแดปเตอร์ TPM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. ค้นหาขั้วต่อ TPM บนแผงระบบ
 2. กดสลักปลดล็อคค้างไว้ แล้วยกอะแดปเตอร์ TPM ขึ้นตรงๆ
  หมายเหตุ
  • จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ TPM อย่างระมัดระวัง

  • อะแดปเตอร์ TPM ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย

  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ TPM
  TPM adapter removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอะแดปเตอร์ TPM ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง