Skip to main content

ติดตั้งการ์ดตัวยกด้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งการ์ดตัวยกด้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวยกด้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดตัวยกด้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งการ์ดตัวยกด้านหน้ากับตัวครอบทั้งสองตัว
  รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ดตัวยกกับตัวครอบแบบต่ำ

  รูปที่ 2. การติดตั้งการ์ดตัวยกกับตัวครอบแบบสูงเต็มที่

  1. จัดเรียงรูสกรูบนการ์ดตัวยกให้ตรงกับรูบนตัวครอบ
  2. ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดตัวยกกับตัวครอบ
 3. เชื่อมต่อสายกับการ์ดตัวยก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า
 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

  1. หมุนสลักบนตัวครอบตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
  2. จัดแนวอะแดปเตอร์ PCIe ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก แล้วค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ PCIe เป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  3. หมุนสลักบนตัวครอบตัวยกไปที่ตำแหน่งปิด
 5. ทําซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าบนตัวยกแบบสูงเต็มที่
 6. ประกอบตัวครอบตัวยกแบบต่ำและตัวครอบตัวยกแบบสูงเต็มที่
  รูปที่ 4. การประกอบตัวครอบตัวยกสองตัว

  1. เอียงตัวครอบแบบต่ำแล้วสอดเข้ากับสลักของตัวครอบแบบความสูงเต็มที่
  2. วางตัวครอบแบบต่ำลงและจัดให้อยู่แนวเดียวกับรูสกรู
  3. ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดตัวครอบแบบต่ำแน่นดีแล้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube