Skip to main content

ถอดการ์ดตัวยกด้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดการ์ดตัวยกด้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดตัวครอบตัวยกด้านหน้า โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยกด้านหน้า
 2. แยกตัวครอบตัวยกแบบต่ำออกจากตัวครอบตัวยกแบบสูงเต็มที่
  รูปที่ 1. การแยกตัวครอบสองตัว

  1. คลายสกรูที่ยึดตัวครอบแบบต่ำกับตัวครอบแบบสูงเต็มที่
  2. เอียงตัวครอบและยกออก
 3. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 2. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe

  1. หมุนสลักบนตัวครอบตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
  2. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบ
 4. ถอดสายออกจากการ์ดตัวยก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า
 5. ทําซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้าบนตัวยกแบบสูงเต็มที่
 6. ถอดการ์ดตัวยกออกจากตัวครอบตัวยกทั้งสอง
  รูปที่ 3. การถอดการ์ดตัวยกออกจากตัวครอบแบบต่ำ

  รูปที่ 4. การถอดการ์ดตัวยกออกจากตัวครอบแบบสูงเต็มที่

  1. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดการ์ดตัวยกกับตัวครอบ
  2. ถอดการ์ดตัวยก
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube