Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  หมายเหตุ
  แบ็คเพลน M.2 ที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน
 2. (ขั้นตอนเสริม) ปรับส่วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 ให้รองรับขนาดเฉพาะของไดรฟ์ M.2 ที่คุณต้องการติดตั้ง ดู ปรับตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2
 3. ค้นหาช่องเสียบไดรฟ์ M.2 บนแบ็คเพลน M.2
  หมายเหตุ

  สำหรับแบ็คเพลน M.2 บางตัวรองรับไดรฟ์ M.2 ที่เหมือนกันสองตัว ให้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในช่องเสียบ 0 ก่อน

  รูปที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2
  M.2 drive slot
  • 1 ช่องเสียบ 0
  • 2 ช่องเสียบ 1
 4. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ลงบนตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2
  Installing the M.2 backplane onto the chassis
  1. จัดแนวร่องของแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง จากนั้นวางแบ็คเพลน M.2 ลง
  2. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดแบ็คเพลน M.2
 5. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ลงในแบ็คเพลน M.2
  รูปที่ 3. การติดตั้งไดรฟ์ M.2
  Installing the M.2 drive on the M.2 adapter
  1. เสียบไดรฟ์ M.2 ลงในขั้วต่อโดยทำมุมประมาณ 30 องศา
  2. หมุนไดรฟ์ M.2 ลงจนกว่าร่อง 1 จะติดกับขอบของส่วนยึด 2
  3. เลื่อนส่วนยึดไปข้างหน้า (เข้าหาขั้วต่อ) เพื่อยึดไดรฟ์ M.2 ให้เข้าที่
 6. ถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2
  รูปที่ 4. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบไม่ใช่ RAID SATA/NVMe

  ต่อสาย M.2 จากแบ็คเพลน M.2

  รูปที่ 5. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe

  1. ต่อสาย M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2

  2. ขันสกรูบนแบ็คเพลน M.2

  รูปที่ 6. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 RAID SATA/NVME

  1. ต่อสาย M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2

  2. หมุนสลักบนสายตามภาพ แล้วกดสลักลงจนกว่าจะคลิกเข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์
 2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube