Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัวเครื่อง 16-EDSFF)

ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 เข้ากับตัวเครื่อง 16-EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลน M.2 ไดรฟ์ M.2 และตัวครอบ M.2 ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลน M.2 ไดรฟ์ M.2 และตัวครอบ M.2 ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  หมายเหตุ
  แบ็คเพลน M.2 ที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน
 2. ในการติดตั้งไดรฟ์ M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2 โปรดดู ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2
 3. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 เข้ากับตัวครอบ M.2
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2

  1. วางแบ็คเพลน M.2 ให้เท่าๆ กันกับตัวครอบ M.2 และเลื่อนแบ็คเพลนเข้าไปในตัวครอบจนกระทั่งรอยบากบนแบ็คเพลนยึดติดกับร่องบนแท่นรอง
  2. ขันสกรูยึดบนแบ็คเพลนให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบ็คเพลนเข้าที่แล้ว
 4. ติดตั้งตัวครอบ M.2 เข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวครอบ M.2

  ดันตัวครอบ M.2 เข้าไปในตัวเครื่องจนกระทั่งสลักปลดล็อคเข้าที่ดี

 5. ต่อสายเข้ากับแบ็คเพลน M.2 อีกครั้ง ดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2
 6. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์
 2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube