Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ค่อยๆ กดแถบบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ค้างไว้ตามภาพ และถอดแผ่นกั้นลมออกจากตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลม
  Air baffle removal
  1. กดที่แถบด้านหนึ่งเพื่อปลดแผ่นกั้นลม
  2. ยกแผ่นกั้นลมขึ้นเพื่อถอดออกจากตัวครอบไดรฟ์
 3. จัดเรียงแบ็คเพลนด้านหลังให้ตรงกับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap และวางลงในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง
  Rear backplane installation
 4. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน
 5. ติดตั้งแผ่นกั้นลมเข้าไปในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังตามภาพ
  รูปที่ 3. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
  Air baffle installation
  1. จัดแนวขอบของแผ่นกั้นลมให้ตรงกับรอยบากบนตัวครอบไดรฟ์
  2. กดแผ่นกั้นลมลงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมเข้าที่
 6. จัดแนวหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ให้ตรงกับรูและช่องเสียบที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังลงในตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
  รูปที่ 4. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap
  Hot-swap rear drive cage installation
 7. เชื่อมต่อสายกับแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) หรือช่องเสียบขยาย ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์เข้ากับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังอีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube