Skip to main content

ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดไดรฟ์ 7 มม. หรือแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap วิธีการถอดเหมือนกับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว
 3. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ออกจากแผงโปรเซสเซอร์หรืออะแดปเตอร์ PCIe
 4. ยกตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap
  Hot-swap rear drive cage removal
 5. หากแบ็คเพลนด้านหลังถูกนำกลับมาใช้ ให้ถอดแบ็คเพลนด้านหลังออก ดู ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube