Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า: SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับการกําหนดค่า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง

หากต้องการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนด้านหน้า โปรดดู แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ