Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม PSU

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม PSU

เกี่ยวกับงานนี้

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรสนใจ

อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอน

  1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม PSU
    รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลม PSU

    1. จัดแนวรูสกรูบนแผ่นกั้นลมให้ตรงกับตัวเครื่อง และวางแผ่นกั้นลมลง
    2. ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมยึดแน่นดีแล้ว
  2. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลการเดินสายโดยละเอียดสำหรับแต่ละส่วนประกอบใน การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์