Skip to main content

ติดตั้งชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง ชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE

เกี่ยวกับงานนี้

 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขั้นตอน

 1. หากมีการติดตั้งแผงครอบ ให้ถอดออก
 2. ติดตั้ง ชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE
  รูปที่ 1. การติดตั้ง ชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE
  Installing the ชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE
  1. เลื่อน ชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่พอดี
  2. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึด ชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE
 3. เชื่อมต่อสายเข้ากับ ชุดเปิดใช้งาน OCP สำหรับ vSphere DSE ดู การเดินสายภายใน
 4. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 1 หากถอดออก ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์