Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์รองรับตัวครอบตัวยกประเภทต่างๆ (ดู ตารางที่ 1)

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกลงในตัวเครื่อง
  • ส่วนประกอบตัวยก 1 (เหมือนกับส่วนประกอบตัวยก 2)

   หมายเหตุ
   ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3 ช่องเสียบเป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยก 1 ช่องเสียบ
   รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 1
   Riser 1 assembly installation
  1. จัดแนวการ์ดตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบตัวยกบนส่วนประกอบแผงระบบ ค่อยๆ กดการ์ดตัวยกเป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  2. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดตัวครอบตัวยก
  • ส่วนประกอบตัวยก 3

   หมายเหตุ
   ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3 Gen 5 เป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยก 3 Gen 4
   รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 3
   Riser 3 assembly installation
  • ส่วนประกอบตัวยก 3/4 4LP

   1. ติดตั้งถาดตัวครอบตัวยก

    รูปที่ 3. การติดตั้งถาดตัวครอบตัวยก
    Riser cage tray installation
    1. จัดแนวถาดตัวครอบตัวยกให้ตรงกับหมุดและรูสกรูบนตัวเครื่อง

    2. ขันสกรูเพื่อยึดถาดตัวครอบตัวยกกับตัวเครื่อง

   2. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 3 และส่วนประกอบตัวยก 4 ลงในตัวระบายความร้อน

    รูปที่ 4. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 3/4
    Riser 3/4 assembly installation
 2. เชื่อมต่อสายกับการ์ดตัวยกและอะแดปเตอร์ PCIe โปรดดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์