Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ประเภทต่างๆ ด้านล่าง สูงสุดสามตัว ตำแหน่งการติดตั้งแบ็คเพลนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของแบ็คเพลน
 • แบ็คเพลน SAS/SATA 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

 • แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

 • แบ็คเพลน ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง ที่มีตัวขยาย

หมายเหตุ
แบ็คเพลน AnyBay และแบ็คเพลน NVMe ที่แสดงในรายการข้างต้นใช้แผงวงจรที่เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างคือขั้วต่อบนแบ็คเพลนที่มีการเดินสาย: NVMe กับ SAS/SATA หรือเพียงแค่ NVMe
ตารางต่อไปนี้แสดงกลุ่มแบ็คเพลนต่างๆ ที่รองรับ ติดตั้งแบ็คเพลนตามการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
รูปที่ 1. การกำหนดหมายเลขแบ็คเพลนไดรฟ์
Drive backplane numbering

จำนวนแบ็คเพลนแบ็คเพลน 1แบ็คเพลน 2แบ็คเพลน 3
1
 • SAS/SATA 8 ช่อง

 • NVMe 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

  
2

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

 

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

 

AnyBay 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

 

SAS/SATA 8 ช่อง

 • NVMe 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

 

AnyBay 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

 
3

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

 • NVMe 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

1

แบ็คเพลน 24 ช่องที่มีตัวขยาย

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วต่อไดรฟ์เสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านบนเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตำแหน่งและปิดสนิททุกครั้งที่คุณติดตั้งและถอดไดรฟ์

 • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์นานกว่าสองนาทีโดยไม่มีไดรฟ์หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งแบ็คเพลนด้านหน้าของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  หมายเหตุ
  แบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท
  • แบ็คเพลนไดรฟ์ 8 ช่อง

   รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ 8 ช่อง
   Installing the 8-bay drive backplane
   1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับช่องบนตัวเครื่อง

   2. จากนั้น หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง จัดแนวรูของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง และกดแบ็คเพลนให้เข้าที่ แถบปลดจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่

  • แบ็คเพลนไดรฟ์ 24 ช่อง ที่มีตัวขยาย

   รูปที่ 3. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ 24 ช่องที่มีตัวขยาย
   Installing the 24-bay drive backplane with expander
   1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับช่องบนตัวเครื่อง

   2. จากนั้น หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง จัดแนวรูของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง และกดแบ็คเพลนให้เข้าที่ แถบปลดจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่

 3. หากคุณถอดสายออกจากแบ็คเพลน ให้ต่อสายกลับเข้าที่แบ็คเพลน จากนั้นต่อสายเข้ากับส่วนประกอบแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ RAID ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 3. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์