Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผ่นกั้นลม

เกี่ยวกับงานนี้

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ถอดแผ่นกั้นลมออกอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย

ขั้นตอน

หมายเหตุ
แผ่นกั้นลมในภาพเป็นแผ่นกั้นลมมาตรฐาน วิธีการติดตั้งจะเหมือนกันสำหรับแผ่นกั้นลม GPU

 1. ดู กฎการระบายความร้อน เพื่อเลือกแผ่นกั้นลมที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 2. (เสริม) หากมีการติดตั้งตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 1U หรือตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงรูปตัว T ให้ติดตั้งตัวกรองแผ่นกั้นลมเพื่อเติมช่องว่างระหว่างตัวระบายความร้อนและแผ่นกั้นลม
  หมายเหตุ
  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงภาพแผ่นกั้นลมคว่ำลง
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวกรองแผ่นกั้นลม
  Installation of the standard air baffle filler

 3. จัดแนวแถบทั้งสองข้างของแผ่นกั้นลมให้ตรงกับช่องที่สอดคล้องกันทั้งสองข้างของตัวเครื่อง จากนั้น ลดระดับแผ่นกั้นลมให้เข้าไปในตัวเครื่อง แล้วกดแผ่นกั้นลมลงจนกว่าจะยึดเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
  Installation of the standard air baffle

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID อีกครั้ง หากคุณถอดสายเหล่านั้นออก ดู การเดินสายภายใน

 2. เชื่อมต่อสายของแบ็คเพลน M.2 อีกครั้ง หากคุณถอดสายเหล่านั้นออก ดู การเดินสายภายใน

 3. หากคุณถอดอะแดปเตอร์ GPU ออกก่อนหน้านี้ ให้ติดตั้งกลับเข้าที่ โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube