Skip to main content

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค

S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
R006
No weight on shelf
ข้อควรระวัง
ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็ค เว้นแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็คนั้นมีไว้สำหรับใช้เป็นชั้นวางเท่านั้น
ข้อควรระวัง
 • อาจเกิดอันตรายต่อความเสถียรได้ ตู้แร็ควางอาจพลิกคว่ำและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

 • ก่อนขยายตู้แร็คไปยังตำแหน่งการติดตั้ง โปรดอ่าน คู่มือการติดตั้ง อย่าวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ที่ติดตั้งรางเลื่อนในตำแหน่งการติดตั้ง อย่าวางอุปกรณ์ที่ติดตั้งรางเลื่อนในตำแหน่งการติดตั้ง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ข้อควรระวัง
ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานสามคนสำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขั้นตอน

 1. จากด้านหน้าของแร็ค ให้ดึงรางออกจนสุดจนกว่ารางจะหยุด
  ข้อควรสนใจ
  คุณจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จเมื่อรางขยายจนสุดเท่านั้น
  รูปที่ 1. การดึงรางออก

  ส่วนหน้าแร็ค


  Pulling out the rails
 2. ใช้คนสามคนยกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอย่างระมัดระวัง
  ข้อควรระวัง
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนสองหรือสามคนยกเครื่องด้วยการจับที่จุดยก
  รูปที่ 2. การยกเซิร์ฟเวอร์

  ส่วนหน้าแร็ค


  Lifting up the server
  1จุดยก
 3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับรางจากด้านหน้าของแร็ค
  ข้อควรสนใจ
  คุณจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จเมื่อรางขยายจนสุดเท่านั้น
  รูปที่ 3. การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในราง

  ส่วนหน้าแร็ค


  Installing the server into the rails
  1. เอียงเซิร์ฟเวอร์และค่อยๆ วางปลายด้านหลังลง จากนั้น ดันรางไปทางเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวตะปูที่อยู่ไกลที่สุดทางด้านซ้ายและด้านขวาของเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในช่องเสียบบนราง
  2. ค่อยๆ วางเซิร์ฟเวอร์ลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวตะปูอีก 3 ตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของเซิร์ฟเวอร์เลื่อนเข้าไปในช่องเสียบอย่างถูกต้อง
   หมายเหตุ
   ตรวจสอบด้านข้างของรางเพื่อให้แน่ใจว่าหัวตะปูอยู่ในช่องเสียบดีแล้ว
 4. เลื่อนเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค
  1. ดันสลักบนรางเลื่อนขึ้น
  2. ดันเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คจนเข้าที่ จนกระทั่งสลักทั้งสองจะล็อคเข้าที่
   รูปที่ 4. การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค
   Installing the server into the rack
   1สลัก
 5. (เสริม) ยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค
  1. ขันสกรู M6 หนึ่งตัวในรางแต่ละตัวเพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์กับด้านหลังของแร็ค
   รูปที่ 5. การยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับด้านหลังของแร็ค

   ด้านหลังแร็ค


   Securing the server to the rear of the rack
  2. ยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับด้านหน้าของแร็ค ขันน็อตยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
   รูปที่ 6. การยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับด้านหน้าของแร็ค

   ส่วนหน้าแร็ค


   Securing the server to the front of the rack
   1สลักแร็ค
   2สกรู
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

 2. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ดู เปิดเซิร์ฟเวอร์

 3. ปรับปรุงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์