Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (เรียกว่า Supercap) บนตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้ง Supercap Holder หากคุณถอดออก
  รูปที่ 1. การติดตั้ง Supercap Holder
  Install the supercap holder on the chassis.
  รูปที่ 2. การติดตั้ง Supercap Holder
  Install the supercap holder on the chassis.
  1. จัดแนวร่องของ Supercap Holder ให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง

  2. หมุน Supercap Holder เข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่

  1. จัดแนวรูกุญแจบน Supercap Holder ให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง แล้ววาง Supercap Holder ลงในตัวเครื่อง

  2. เลื่อน Supercap Holder ในทิศทางที่แสดงจนกว่าจะคลิกเข้าที่

 3. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  รูปที่ 3. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บน Supercap Holder
  Installing the RAID flash power module on the supercap holder
  รูปที่ 4. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บน Supercap Holder
  Installing the RAID flash power module on the supercap holder
  1. เสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ลงในคลิปยึดที่ด้านหนึ่งตามภาพ
  2. กดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID อีกด้านหนึ่งลงไปจนกว่าจะยึดเข้าที่
 4. เชื่อมต่อโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID กับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์