Skip to main content

การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์กลางและแบ็คเพลนไดรฟ์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางและแบ็คเพลนไดรฟ์

เซิร์ฟเวอร์รองรับหนึ่งในตัวครอบไดรฟ์กลางดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู กฎทางเทคนิค

ประเภทตัวครอบไดรฟ์ประเภทแบ็คเพลน
ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

  • แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว

  • แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว

ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว