Skip to main content

การเปลี่ยนไดรฟ์ M.2 และแบ็คเพลน M.2

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งไดรฟ์ M.2 และแบ็คเพลน M.2

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับแบ็คเพลน M.2 ต่อไปนี้ ส่วนนี้ใช้แบ็คเพลน M.2 ทางด้านซ้ายในตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในภาพประกอบ ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับแบ็คแพลนอื่นๆ