Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ประเภทต่างๆ ด้านล่าง สูงสุดสามตัว ตำแหน่งการติดตั้งแบ็คเพลนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของแบ็คเพลน
 • แบ็คเพลน SAS/SATA 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

 • แบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง

ตารางต่อไปนี้แสดงกลุ่มแบ็คเพลนต่างๆ ที่รองรับ ติดตั้งแบ็คเพลนตามการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

รูปที่ 1. การกำหนดหมายเลขแบ็คเพลนไดรฟ์
Drive backplane numbering

จำนวนแบ็คเพลนแบ็คเพลน 1แบ็คเพลน 2แบ็คเพลน 3
1
 • SAS/SATA 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

  
1

แบ็คเพลนตัวขยาย 24 ช่อง

2

SAS/SATA 8 ช่อง

 • SAS/SATA 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

 

AnyBay 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

 
3

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

 • SAS/SATA 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

AnyBay 8 ช่อง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วต่อไดรฟ์เสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านบนเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตำแหน่งและปิดสนิททุกครั้งที่คุณติดตั้งและถอดไดรฟ์

 • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์นานกว่าสองนาทีโดยไม่มีไดรฟ์หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง

 • ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขั้นตอน

หมายเหตุ
หากเชื่อมต่อสายเข้ากับแบ็คเพลนได้ง่าย คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ 3 ก่อนขั้นตอนที่ 2 ได้

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดู การเดินสายภายใน
 3. ติดตั้งแบ็คเพลนด้านหน้าของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  หมายเหตุ
  แบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  Installing the 2.5-inch drive backplane
  รูปที่ 3. การติดตั้งแบ็คเพลนตัวขยาย 24 ช่อง

  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับช่องเสียบของตัวเครื่อง แล้ววางแบ็คเพลนลงในตัวเครื่อง
  2. หมุนแบ็คเพลนไปที่ตำแหน่งแนวตั้ง จัดแนวรูบนแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง แล้วกดแบ็คเพลนลงให้เข้าที่ แถบปลดจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 3. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube