Skip to main content

ถอดแผง PIB

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผง PIB

ก่อนถอดแผง PIB:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีแผ่นกั้นลม ให้ถอดแผ่นกั้นลมออกก่อน โปรดดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

  3. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมตัวครอบไดรฟ์กลาง ให้ถอดออกก่อน โปรดดู การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์กลาง

  4. ดึงแหล่งจ่ายไฟออกเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากแผงระบบแล้ว

  5. ถอดสายทั้งหมดออกจากแผง PIB

ในการถอดแผง PIB ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดแผง PIB
PIB board removal

  1. ถอดสกรูห้าตัวออกจากแผง PIB
  2. ค่อยๆ ยกแผง PIB ออกจากถาดแผงระบบ
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube