Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ด้านหลัง: 12 x 3.5 นิ้ว SAS/SATA + 4 x 2.5 นิ้ว/2 x 3.5 นิ้ว/4 x 3.5 นิ้ว SAS/SATA

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่องและแบ็คเพลนด้านหลัง SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง/ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง/ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

โปรดดูข้อมูลการเดินสายในการกําหนดค่าที่เป็นข้อมูลเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบ็คเพลนด้านหลังที่คุณใช้