Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + กลาง: SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง/ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง และแบ็คเพลน SAS/SATA ตรงกลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง/2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งชุด หรือแบ็คเพลน NVMe ตรงกลางขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองชุด

โปรดดูข้อมูลการเดินสายในการกําหนดค่าที่เป็นข้อมูลเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบ็คเพลนด้านหลังที่คุณใช้