Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรับรอง:
 • แบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้วสองประเภท

  • แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

  • แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

 • แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว สามประเภท

  • แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

  • แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

  • แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

หมายเหตุ
 • ขั้นตอนนี้แสดงการติดตั้งแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง สำหรับการติดตั้งแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์กลาง จะมีขั้นตอนเหมือนกัน

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน
 3. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับเดือยที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์ หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง เพื่อให้รูของแบ็คเพลนลอดผ่านหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วกดแบ็คเพลนให้เข้าที่ สลักปลดล็อคจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
  Installing the 4 x 2.5-inch-drive backplane

  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
  Installing the 8 x 2.5-inch-drive backplane

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube