Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (1 ช่องเสียบ)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ตัวครอบขนาด 7 มม. หนึ่งตัว)

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำชิ้นส่วนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  3. บันทึกและถอดสายเคเบิลใดก็ได้ ดู การเดินสายภายใน

  4. ถอดส่วนประกอบที่กีดขวางการดำเนินการ

  5. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นก่อนการติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบ

 3. ติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 7 มม. 2 ตัวที่ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
 4. เกี่ยวคลิปยึดเหนืออะแดปเตอร์ตัวยกบนตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 1. การติดตั้งคลิปยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

 5. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. เข้ากับตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

  1. จัดตำแหน่งหมุดด้านซ้ายของตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ตรงกับช่องตำแหน่งบนคลิปยึด โดยจัดแนวรูทั้งสองรูบนโครงยึดด้านข้างตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ตรงกับรูที่ด้านหน้าของตัวครอบตัวยก
  2. ติดตั้งสกรูสองตัวเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้เข้าที่
 6. ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ลงในแผงระบบ
  รูปที่ 3. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

 7. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. โปรดดู ไดรฟ์ขนาด 7 มม.

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ติดตั้งไดรฟ์และแผงครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์ โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap