Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบรีไทเมอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบรีไทเมอร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้ในตัวเครื่องแล้ว:
 2. ปรับ แผง SXM GPU
  1. ดึงสลัก แผง SXM GPU ออกด้านนอกจนกว่าจะหยุด
  2. หมุนคลิปและที่จับลง เพื่อให้คลิปและที่จับออกห่างจากหมุดนำร่อง ส่วนประกอบรีไทเมอร์
   รูปที่ 1. การปรับ แผง SXM GPU
   Adjusting the แผง SXM GPU
 3. จัดแนว ส่วนประกอบรีไทเมอร์ ให้ตรงกับหมุดนำร่องสี่ตัว จากนั้นยึด ส่วนประกอบรีไทเมอร์ ให้ตรงกับตัวเครื่อง แล้วเลื่อนลงไปเพื่อยึดให้เข้าที่
  ข้อควรสนใจ
  เก็บ แผง SXM GPU คลิปและที่จับให้ห่างจาก ส่วนประกอบรีไทเมอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้ง ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  Installing the ส่วนประกอบรีไทเมอร์
 4. ดึง แผง SXM GPU สลักเข้าด้านในเพื่อเชื่อมต่อ แผง SXM GPU กับ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  รูปที่ 3. การเชื่อมต่อ แผง SXM GPU เข้ากับ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  Connecting แผง SXM GPU to the ส่วนประกอบรีไทเมอร์
 5. เชื่อมต่อสายปั๊ม ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน สี่ตัวเข้ากับ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  รูปที่ 4. การเชื่อมต่อสายปั๊ม ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน เข้ากับ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  Connecting ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน pump cables to the ส่วนประกอบรีไทเมอร์
 6. เดินสายไฟ ส่วนประกอบรีไทเมอร์ ผ่านคลิปยึดสาย แล้วเชื่อมต่อสายไฟกับ ส่วนประกอบรีไทเมอร์ และแผงระบบ
  รูปที่ 5. เชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  Connecting the ส่วนประกอบรีไทเมอร์ power cable
  1 สายไฟรีไทเมอร์

  จากไปยัง
  รีไทเมอร์ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบขั้วต่อไฟแผงจ่ายไฟ 2 อะแดปเตอร์ PCIe

  สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู ขั้วต่อของแผงระบบ

 7. เดินสายสัญญาณ ส่วนประกอบรีไทเมอร์ แปดสายผ่านคลิปยึดสาย แล้วเชื่อมต่อสายสัญญาณกับ ส่วนประกอบรีไทเมอร์ และแผงระบบ
  รูปที่ 6. การเชื่อมต่อสายสัญญาณ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  Connecting ส่วนประกอบรีไทเมอร์ signal cables
  จากไปยัง
  รีไทเมอร์ขั้วต่อ MCIO Aแผงระบบขั้วต่อ PCIe 10
  ขั้วต่อ MCIO Bขั้วต่อ PCIe 9
  ขั้วต่อ MCIO Cขั้วต่อ PCIe 8
  ขั้วต่อ MCIO Dขั้วต่อ PCIe 7
  ขั้วต่อ MCIO Eขั้วต่อ PCIe 6
  ขั้วต่อ MCIO Fขั้วต่อ PCIe 5
  ขั้วต่อ MCIO Gขั้วต่อ PCIe 4
  ขั้วต่อ MCIO Hขั้วต่อ PCIe 3

  สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู ขั้วต่อของแผงระบบ

 8. ติดตั้งครอสบาร์
  1. วางครอสบาร์ที่ด้านบนของ หม้อน้ำ
  2. ขันสกรูสี่ตัวเพื่อยึดครอสบาร์กับตัวเครื่องให้แน่น
   รูปที่ 7. การติดตั้งครอสบาร์
   Installing the cross bar

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม

 2. ติดตั้ง โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้าใหม่ ดู ติดตั้งโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย

 4. ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

 5. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์