Skip to main content

ถอดส่วนประกอบรีไทเมอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด ส่วนประกอบรีไทเมอร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  3. ถอดอะแดปเตอร์เครือข่าย ดู ถอดอะแดปเตอร์เครือข่าย
  4. ถอด โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า ดู ถอดโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า
 2. ถอดตัวครอบพัดลม ดู ถอดตัวครอบพัดลม
 3. ถอดครอสบาร์
  1. คลายสกรูสี่ตัวที่ยึดครอสบาร์กับตัวเครื่องออก
  2. ยกครอสบาร์ออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอดครอสบาร์
   Removing the cross bar
 4. ปลด แผง SXM GPU ออกจาก ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  1. ถอดสายปั๊ม ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน สี่ตัวออกจาก ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  2. ดึงสลัก แผง SXM GPU ออกด้านนอกจนกว่าจะหลุดออกจาก ส่วนประกอบรีไทเมอร์
   รูปที่ 2. ปลด แผง SXM GPU ออกจาก ส่วนประกอบรีไทเมอร์

   Disengaging the ส่วนประกอบ GPU-L2A from the ส่วนประกอบรีไทเมอร์
 5. ถอดสายรีไทเมอร์ออกจากแผงระบบ
  1. ถอดสายสัญญาณของรีไทเมอร์แปดสายออกจากแผงระบบ แล้วถอดออกจากคลิปยึดสาย
  2. ถอดสายไฟของรีไทเมอร์ออกจากแผงระบบ แล้วถอดออกจากคลิปยึดสาย
   รูปที่ 3. การถอดสายรีไทเมอร์
   Disconnecting the retimer cables
 6. หมุนคลิปและที่จับ แผง SXM GPU ลง เพื่อให้คลิปและที่จับออกห่างจาก ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  รูปที่ 4. การปิดคลิปและที่จับ ส่วนประกอบ GPU-L2A

  Closing the แผง SXM GPU clips and handle
 7. เลื่อน ส่วนประกอบรีไทเมอร์ ขึ้น แล้วถอดออกจากตัวเครื่อง
  ข้อควรสนใจ
  เก็บ แผง SXM GPU คลิปและที่จับให้ห่างจาก ส่วนประกอบรีไทเมอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ส่วนประกอบรีไทเมอร์
  รูปที่ 5. การถอด ส่วนประกอบรีไทเมอร์

  Removing the ส่วนประกอบรีไทเมอร์
หลังจากดำเนินการเสร็จ