Skip to main content

ถอด FHFL อะแดปเตอร์ GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ GPU full-height, full-length (FHFL) ความกว้างสองเท่า

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ GPU อาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ GPU และทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้

ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์ GPU:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 9. ถอดตัวครอบพัดลมระบบ ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

 10. ถอดตัวครอบส่วนขยาย PCIe ดู ถอดตัวครอบส่วนขยาย PCIe

 11. ถอดฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย PCIe และถาดสาย

ในการถอด FHFL อะแดปเตอร์ GPU ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอด FHFL อะแดปเตอร์ GPU

 1. ถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ GPU ออกจากอะแดปเตอร์ GPU (ไม่ได้แสดงไว้)
  หมายเหตุ
  • หากคุณทำการถอด GPU ด้านบนออก ให้กดสลักปลดล็อคสายไฟผ่านทางช่องรูปวงรีในตัวครอบส่วนขยาย

   รูปที่ 2. การถอด GPU ด้านบน

  • หากคุณทำการถอด GPU ด้านล่าง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดสายไฟออกจาก GPU ด้านบนด้วยเช่นกัน

 2. ถอดสกรูยึดอะแดปเตอร์ GPU
 3. ยกอะแดปเตอร์ GPU ออกจากตัวครอบส่วนขยาย PCIe