Skip to main content

ถอดรางออกจากแร็ค

โปรดดูส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดรางออกจากแร็ค

ถอดรางออกจากแร็ค
ด้านหน้า

ด้านหลัง

  • ① หมุนสลักที่ด้านหน้าสุดค้างไว้
  • ② ดันรางไปข้างหน้าและถอดรางออกจากแผ่นยึดด้านหน้า
  • ③ ดึงสลักขอเกี่ยวขึ้นเพื่อปลดปลายด้านหลังของราง
  • ④ ถอดรางออกจากแผ่นยึดด้านหลัง