Skip to main content

ติดตั้งชุดรางลงในแร็ค

โปรดดูส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งรางลงในแร็ค

หมายเหตุ
(ขั้นตอนเสริม) หากระบบกำลังได้รับการติดตั้งในแร็คแบบตื้นหรือมี PDU 0U ที่ด้านหลัง อาจต้องถอดโครงยึด CMA ออกเพื่อลดความยาวของราง (โปรดดู ภาคผนวก: ถอดโครงยึด CMA)
 1. ติดตั้งหมุดยึดด้านหลังลงในแร็ค
  ด้านหลัง

  แร็คที่มีรูทรงสี่เหลี่ยม
  แร็คที่มีรูทรงกลม
  • ① จัดแนวหมุดยึดและสลักขอเกี่ยวให้ตรงกับปีกของแร็ค
  • ② ดันรางเข้าไปจนสลักคลิกเข้าที่
 2. ติดตั้งหมุดยึดด้านหน้าลงในแร็ค
  ด้านหน้า  • ① หมุนสลักค้างไว้
  • ① จัดแนวหมุดยึดให้ตรงกับแผ่นยึด แล้วดึงรางไปข้างหน้า
  • ③ ปลดสลักเพื่อยึดรางเข้ากับแร็ค
 3. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้านี้บนรางอีกข้าง
 4. ไปยังขั้นตอน การติดตั้งระบบ