Skip to main content

การถอดระบบ

โปรดดูส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดระบบออกจากแร็ค

 1. ปลดระบบหากมีการยึดไว้กับแร็ค
  ด้านหน้า

  ด้านหลัง

  • ① เปิดสลักปลดล็อคแร็คและขันสกรูออกด้วยไขควงแฉก
  • ② ถอดแหวนรองและสกรู M5 ออกด้วยไขควงหัวแบน
 2. ระบุวิธีการยก มีสองตัวเลือกการยกดังนี้:


  สำหรับการยกด้วยคนสองคน ให้ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ออกก่อน:

  • ชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด
  • ไดรฟ์จัดเก็บทั้งหมด
  • ฝาครอบด้านบน
  • (หากมี) ถาดขยายทั้งหมด

  หรือยกระบบด้วยคนสามคนหรืออุปกรณ์ยก  หมายเหตุ
  เมื่อใช้คนยก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับที่จับของระบบตอนยก
 3. ดำเนินการตามตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อถอดระบบ หากมีการติดตั้งเข้ากับแร็ค