Skip to main content

ถอดแผงระบบ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผงระบบ

ข้อควรสนใจ
 • การถอดและติดตั้งส่วนประกอบนี้ต้องอาศัยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
 • เมื่อจะเปลี่ยนแผงระบบ ต้องอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดหรือคืนค่าเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือสำเนาของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้: ขั้นตอน
 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. บันทึกข้อมูลการกำหนดค่าระบบทั้งหมด เช่น ที่อยู่ IP ของ Lenovo XClarity Controller (XCC), Product Data ที่จำเป็น และประเภทเครื่อง, หมายเลขรุ่น, หมายเลขประจำเครื่อง, Universally Unique Identifier และแอสเซทแท็กของเซิร์ฟเวอร์
  2. บันทึกการกำหนดค่าระบบไปยังอุปกรณ์ภายนอกด้วย Lenovo XClarity Essentials
  3. บันทึกระบบบันทึกเหตุการณ์ไปยังสื่อภายนอก
  4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  5. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  6. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
  7. ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ (โปรดดู ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ) หรือถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ และแผ่นกั้นลมของถาดขยาย (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)
  8. ถอดสายทั้งหมดออกจากแผงระบบ ลงรายการสายแต่ละสายที่คุณถอดออกและใช้เป็นรายการตรวจสอบหลังจากติดตั้งแผงระบบใหม่เสร็จแล้ว
  9. ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe)
  10. ถอดอะแดปเตอร์ทั้งหมดออกจากแผงระบบ (โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์ และ ถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP)
  11. ติดป้ายหมายเลขช่องเสียบบนโมดูลหน่วยความจำแต่ละโมดูล ถอดโมดูลหน่วยความจำทั้งหมดออกจากแผงระบบ แล้ววางไว้ด้านข้างพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อรอการติดตั้งกลับ (โปรดดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ)
   สำคัญ
   แนะนำให้พิมพ์เลย์เอาต์ของช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำออกมาเพื่ออ้างอิง
  12. ถอดแบ็คเพลนพลังงาน (ดู ถอดแบ็คเพลนพลังงาน)
  13. ถอด PHM ทั้งสองที่ติดตั้งอยู่บนแผงระบบ (โปรดดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน)
 2. ปลดแผงระบบ
  รูปที่ 1. การปลดแผงระบบ


  • ดึงสกรูยึดขึ้นเพื่อปลดแผงระบบ
  • จับที่จับสีน้ำเงินและเลื่อนแผงระบบกลับเล็กน้อยเพื่อปลดออกจากตัวเครื่อง
  หมายเหตุ
  ที่จับนี้ใช้สำหรับถอดแผงระบบเท่านั้น อย่าพยายามยกเซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่อง
 3. หมุนด้านยาวของแผงระบบขึ้น แล้วถอดแผงออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การถอดแผงระบบ


หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

  สำคัญ
  ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นของช่องโปรเซสเซอร์จากแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นของช่องเสียบโปรเซสเซอร์:
  1. ถอดฝาครอบกันฝุ่นจากส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบที่ถอดออก

  2. ค่อยๆ กดขาฝาครอบกันฝุ่นเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหมุดในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบกันฝุ่นติดตั้งแน่นดีแล้ว

  3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบกันฝุ่นยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์แน่นดีแล้ว

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำใน แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้: ขั้นตอน
 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ถอดแผงระบบ)
  2. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ
 2. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูตัวหนอน 22 ตัว

  • สแตนออฟสองชุด (ที่มีประแจ12 มม.)

  • พลันเจอร์หนึ่งตัว (ด้วยประแจ 11มม. และ 16 มม.)

  รูปที่ 3. การแยกชิ้นส่วนแผงระบบ


 3. แยกแผงระบบออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

รีไซเคิลเครื่องตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น