Skip to main content

แยกชิ้นส่วนตัวเครื่องเพื่อรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนตัวเครื่องก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ขั้นตอน

 1. ค่อยๆ ดึงและปลดชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งไว้ทุกตัว ดู ถอดอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
 2. ถอดโมดูล OCP ดู ถอดโมดูล OCP
 3. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
 4. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
 5. ถอดโมดูลพัดลมทั้งหมด ดู ถอดโมดูลพัดลม
 6. ถอดตัวครอบพัดลม ดู ถอดตัวครอบพัดลม
 7. ถอดแผ่นกั้นลมด้านหน้า ดู ถอดแผ่นกั้นลมด้านหน้า
 8. ถอดครอสบาร์ ดู ถอดครอสบาร์
 9. ถอดตัวยก PCIe ทั้งหมด ดู ถอดตัวยก PCIe
 10. ถอดแผ่นกั้นลมด้านหลัง ดู ถอดแผ่นกั้นลมด้านหลัง
 11. ถอดแผงจ่ายไฟ ดู ถอดแผงจ่ายไฟ
 12. ถอด PHM ดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน
 13. ถอดโมดูลหน่วยความจำ ดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ
 14. ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม ดู ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
 15. ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ ดู ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
 16. ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ดู ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
 17. ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว และแผงครอบไดรฟ์ทั้งหมด ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
 18. ถอดตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์ ดู ถอดส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์
 19. ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ ดู ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
 20. ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน
 21. ถอดส่วนประกอบแผงระบบ ดู ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนตัวเครื่องแล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น