Skip to main content

ถอดแผ่นกั้นหน่วยความจำ

แผ่นกั้นลมของหน่วยความจำอยู่ในแผงระบบที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

ก่อนที่จะถอดแผ่นกั้นลมของหน่วยความจำ:
  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์บริเวณที่ติดตั้งแผงระบบและแผ่นกั้นลมของหน่วยความจำ ดู ถอดถาดคอมพิวท์

  3. ถ้าคุณกำลังถอดแผ่นกั้นลมของหน่วยความจำออกจากแผงระบบคอมพิวท์ด้านล่าง ให้ถอดแผงระบบด้านบนหรือฝาครอบแผงระบบ ดู ถอดแผงระบบ

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแผ่นกั้นลมของหน่วยความจำ

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ที่:

Memory air baffle removal
หมายเหตุ
แผ่นกั้นลมของหน่วยความจำแต่ละตัวจะคลุมโมดูลหน่วยความจำหกตัว

  1. เปิดคลิปยึดขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำหกคู่ที่ครอบแผ่นกั้นลมของหน่วยความจำ
  2. เลื่อนแผ่นกั้นลมของหน่วยความจำขึ้นไปจนหลุดออกจากคลิปยึดขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ แล้วจึงถอดแผ่นกั้นลมออกจากแผงระบบคอมพิวท์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผ่นกั้นลมของหน่วยความจำ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อที่ให้มา