Skip to main content

ถอดถาดคอมพิวท์

ถาดคอมพิวท์ด้านบนและด้านล่างเข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ เปิดคันปลดล็อคเพื่อดึงถาดคอมพิวท์ กดแถบปลดเมื่อถึงตำแหน่งหยุดเพื่อถอดถาดออกจากตัวเครื่องทั้งหมด

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะถอดถาดคอมพิวท์ ให้ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดถาดคอมพิวท์:

รูปที่ 1. การถอดถาดคอมพิวท์ไปยังตำแหน่งหยุด
Remove compute tray to stop position

 1. กดปุ่มบนแต่ละคันปลดล็อค แล้วหมุนคันปลดล็อคพร้อมๆ กันจนกว่าจะตั้งฉากกับตัวเครื่อง
 2. ดึงถาดคอมพิวท์ไปข้างหน้าเท่าๆ กันจนกว่าจะหยุดลง แล้วจึงปิดคันปลดล็อค
 3. กดแถบปลดล็อคบนแต่ละด้านของถาด แล้วจึงเลื่อนถาดไปข้างหน้าจนสุดถาดเท่าๆ กัน และถอดออกจากตัวเครื่อง
  ข้อควรสนใจ
  • เตรียมรองรับน้ำหนักทั้งหมดของถาดคอมพิวท์ เมื่อคุณถอดออกจากตัวเครื่อง

  • ห้ามใช้คันปลดล็อกเป็นมือจับในการรองรับถาดคอมพิวท์

  รูปที่ 2. การถอดถาดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง
  Remove compute tray from chassis

หลังจากที่จะถอดถาดคอมพิวท์:

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube