Skip to main content

แยกชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์เพื่อรีไซเคิลตัวเครื่อง

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์ก่อนทำการรีไซเคิลตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดูปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • วางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. ถอดฝาหน้า (ดู ถอดฝาหน้า)
 2. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมด ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap หรือ ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap
 3. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
 4. ถอดฝาหน้า (ดู ถอดฝาหน้า)
 5. ถอดส่วนประกอบของแผงด้านหน้า ดู ถอดส่วนประกอบของแผงด้านหน้า
 6. ถอดไดรฟ์ออพติคอลและเทปไดรฟ์ โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบออพติคอล หรือ ถอดเทปไดรฟ์
 7. ถอดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งทั้งหมด โปรดดู ถอดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap หรือ ถอดแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร
 8. ถอดไดรฟ์ M.2 ทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2 โปรดดู ถอดไดรฟ์ M.2
 9. ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2 ดู ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2
 10. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ดู ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
 11. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งทั้งหมด ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 12. ถอดพัดลมระบบด้านหน้าและด้านหลัง โปรดดู ถอดพัดลมระบบด้านหน้า และ ถอดพัดลมระบบด้านหลัง
 13. ถอดแบ็คเพลนหรือแบ็คเพลทของไดรฟ์ทั้งหมด ดู ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว หรือ ถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
 14. ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ดู ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
 15. ถอดแผงจ่ายไฟ โปรดดู ถอดแผงจ่ายไฟของแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap หรือ ถอดแผงจ่ายไฟของแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร
 16. ถอดโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งบนแผงระบบ ดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ
 17. ถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม ดู ถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม
 18. ถอดโปรเซสเซอร์ ดู ถอดโปรเซสเซอร์
 19. ถอดแผงระบบ ดู ถอดแผงระบบ

หลังจากแยกชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น