Skip to main content

ถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดูปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  2. ถอดฝาหน้า (ดู ถอดฝาหน้า)
  3. ถอดฝาหน้า (ดู ถอดฝาหน้า)
  4. ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมดที่ติดตั้งออกจากตัวครอบไดรฟ์ และวางไว้ข้างๆ บนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ดู ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap หรือ ถอดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วออกจากช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว)
  5. ถอดพัดลมระบบ (ดู ถอดพัดลมระบบด้านหน้า)
 2. ถอดสายออกจากแบ็คเพลท
  ข้อควรสนใจ
  ทำตามคำแนะนำด้านล่าง เพื่อถอดสายออกจากขั้วต่อไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SATA (โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้วต่อไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SATA 4 และ 5):
  1. กดที่ด้านข้างของขั้วต่อบนสายด้วยนิ้วโป้งและนิ้วกลาง

  2. ปลดสลักด้วยนิ้วชี้ตามภาพ

  3. ดึงสายออกจากขั้วต่อบนแผงระบบอย่างระมัดระวัง

  รูปที่ 1. การถอดสายออกจากขั้วต่อไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SATA
  Disconnecting the cable from the SATA hard disk drive connector
 3. ถอดตัวครอบถอดไดรฟ์ออพติคอลออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว)
  หมายเหตุ
  ตัวครอบไดรฟ์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
 4. ถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
  1. ดึงพลันเจอร์สีน้ำเงินที่ยึดแบ็คเพลทออก
  2. ยกแบ็คแพลทขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดออกจากตัวครอบไดรฟ์
  3. ถอดแบ็คเพลทออกจากตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
  Removing the simple-swap drive backplate

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube