Skip to main content

ถอดแผงระบบ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
 • S017
  moving parts
  ข้อควรระวัง
  มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดูปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. บันทึกข้อมูลการกำหนดค่าระบบทั้งหมด เช่น ที่อยู่ IP ของ Lenovo XClarity Controller, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ และประเภทเครื่อง, หมายเลขรุ่น, หมายเลขประจำเครื่อง, ตัวระบุที่ไม่ซ้ำแบบสากล และแอสเซทแท็กของเซิร์ฟเวอร์
  2. บันทึกการกำหนดค่าระบบไปยังอุปกรณ์ภายนอกด้วย Lenovo XClarity Essentials.
  3. บันทึกระบบบันทึกเหตุการณ์ไปยังสื่อภายนอก
  4. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  5. ถอดพัดลมระบบด้านหน้าและด้านหลัง (ดู ถอดพัดลมระบบด้านหน้า และ ถอดพัดลมระบบด้านหลัง)
  6. ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2 (โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2)
  7. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe (ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe)
  8. ติดป้ายหมายเลขช่องเสียบบนโมดูลหน่วยความจำแต่ละโมดูล จากนั้นถอดโมดูลหน่วยความจำทั้งหมดออกจากแผงระบบ แล้ววางไว้ด้านข้างพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อรอการติดตั้งกลับ (ดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ)
  9. ถอดตัวระบายความร้อนและส่วนประกอบพัดลม (ดู ถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม)
  10. ถอดโปรเซสเซอร์ (โปรดดู ถอดโปรเซสเซอร์)
  11. จดบันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก
   ข้อควรสนใจ
   ปลดสลัก คลิปยึดสาย แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเสียก่อน การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ขั้วต่อสายบนแผงระบบ ขั้วต่อสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
 2. วางเซิร์ฟเวอร์ตะแคงโดยให้แผงระบบหันขึ้น
 3. ถอดสกรูแปดตัวที่ยึดแผงระบบตามลำดับเลขที่แนะนำตามภาพ จากนั้นค่อยๆ ถอดแผงระบบออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง
  หมายเหตุ
  แรงบิดอ้างอิงที่ต้องใช้ในการคลายสกรูจนสุดคือ 0.5 - 0.6 นิวตันเมตร หรือ 4.5 - 5.5 ปอนด์นิ้ว
  รูปที่ 1. การถอดสกรูที่ยึดแผงระบบ
  Removing the screws that secure the system board
 4. วางแผงระบบบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่สะอาดและเรียบ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

สำคัญ
ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นของช่องโปรเซสเซอร์จากแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นของช่องเสียบโปรเซสเซอร์:
 1. ถอดฝาครอบกันฝุ่นจากส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบที่ถอดออก

 2. ค่อยๆ กดขาฝาครอบกันฝุ่นเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหมุดในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบกันฝุ่นติดตั้งแน่นดีแล้ว

 3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบกันฝุ่นยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์แน่นดีแล้ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube