Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์บูต M.2

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดูปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  2. ถอดไดรฟ์ M.2 ทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2 (ดู ถอดไดรฟ์ M.2)
  3. ถอดสายอะแดปเตอร์บูต M.2 ออกจากแผงระบบ
 2. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ยึดอะแดปเตอร์บูต M.2 ออกจากตัวเครื่อง
  1. เปิดคลิปยึดตามภาพ
  2. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ PCIe และค่อย ๆ ดึงออกจากช่องเสียบ
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ยึดอะแดปเตอร์บูต M.2
  Removing the PCIe adapter that secures the M.2 boot adapter
 3. ถอดสายไฟและสายสัญญาณออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2
  1. คลายสกรูที่ยึดสายไฟและสายสัญญาณเข้ากับอะแดปเตอร์บูต M.2
  2. ถอดสายทั้งหมด
  รูปที่ 2. การถอดสายไฟและสายสัญญาณ
  Disconnecting the power and signal cables
 4. ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2
  1. ถอดกรูที่ยึดอะแดปเตอร์บูต M.2 เข้ากับอะแดปเตอร์ PCIe
  2. คลายสกรูยึดบนอะแดปเตอร์บูต M.2
  3. เลื่อนอะแดปเตอร์บูต M.2 เล็กน้อยตามภาพ แล้วแยกออกจากอะแดปเตอร์ PCIe
  รูปที่ 3. การถอดอะแดปเตอร์บูต M.2
  Removing the M.2 boot adapter

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube