Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
 • S017
  moving parts
  ข้อควรระวัง
  มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ข้อควรสนใจ
ก่อนติดตั้งแผงระบบใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัวครอบแหล่งจ่ายไฟในตัวเครื่องแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อส่วนประกอบบนแผงระบบ

 1. สังเกตแนวตำแหน่งของแผงระบบใหม่ แล้วค่อยๆ วางแผงระบบลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบพอร์ตอนุกรมบนแผงระบบลงในช่องเสียบที่สอดคล้องกัน และรูสกรูแปดรูบนแผงระบบนั้นตรงกับเดือยการต่อเชื่อมที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
  Installing the system board
 2. ยึดแผงระบบโดยขันสกรูแปดตัวให้แน่นตามลำดับที่แสดงในภาพ
  หมายเหตุ
  แรงบิดอ้างอิงที่ต้องใช้ในการขันสกรูให้แน่นคือ 0.5 - 0.6 นิวตันเมตร หรือ 4.5 - 5.5 ปอนด์นิ้ว
  รูปที่ 2. การขันสกรูเพื่อยึดแผงระบบ
  Tightening the screws to secure the system board

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ติดตั้งส่วนประกอบที่คุณถอดออกจากแผงระบบที่ใช้งานไม่ได้ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

 3. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (VPD) ใหม่ ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 4. เปิดใช้งาน TPM ดู เปิดใช้งาน TPM

 5. หรือเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย ดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI