Skip to main content

ติดตั้งฝาหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งฝาหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
  • S002
    disconnect all power
    ข้อควรระวัง
    ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

ติดตั้งฝาหน้า
  1. จัดเรียงแถบพลาสติกสามแถบที่ด้านขวาของฝาหน้าให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันบนตัวเครื่อง
  2. หมุนฝาหน้าและประตูหน้าเข้าด้านในจนกว่าฝาหน้าจะยึดเข้าที่ทางด้านซ้าย
รูปที่ 1. การติดตั้งฝาหน้า
Installing the front bezel

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube