Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบออพติคอล

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ออพติคอล

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S006
Laser hazard
ข้อควรระวัง
เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ) โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้:
 • ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ออกอาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
 • การใช้ปุ่มควบคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้
เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. หากมีการติดตั้งแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลบนฝาหน้า ให้ถอดออกจากฝาหน้า ในการถอดฝาหน้า ดู ถอดฝาหน้า
  1. กดแถบปลดที่ด้านบนของแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
  2. หมุนแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์และถอดออกจากฝาหน้า
   รูปที่ 1. การถอดแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล
   Removing the optical drive bay shield
 2. (ไม่บังคับ) ติดตั้งตัวยึดไดรฟ์ออพติคอล
  1. จัดแนวหมุดที่ด้านล่างของตัวยึดให้ตรงกับช่องเสียบที่สอดคล้องกันบนไดรฟ์ออพติคอล แล้วเสียบหมุดลงในช่องเสียบ
  2. เสียบหมุดสองตัวที่เหลือบนตัวยึดลงในช่องเสียบที่สอดคล้องกันบนไดรฟ์ออพติคอล
   รูปที่ 2. การติดตั้งตัวยึดกับไดรฟ์ออพติคอล
   Installing the retainer to the optical drive
 3. (ไม่บังคับ) จัดแนวฝาไดรฟ์ออพติคอลให้ตรงกับช่องเสียบบนไดรฟ์ออพติคอล แล้วเสียบฝาลงในไดรฟ์ออพติคอล
  รูปที่ 3. การติดตั้งฝาไดรฟ์ออพติคอล
  Installing the optical drive bezel
 4. ติดตั้งไดรฟ์ออพติคอล
  1. จากด้านนอกของตัวเครื่อง ให้เสียบไดรฟ์ออพติคอลลงในตัวเครื่อง
  2. เลื่อนไดรฟ์ออพติคอลเข้าด้านในจนกว่าสลักจะยึดเข้าที่
   รูปที่ 4. การติดตั้งไดรฟ์ออพติคอล
   Installing the optical drive
 5. เชื่อมต่อสายสัญญาณและสายไฟกับแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์