Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
   หมายเหตุ

   ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก

  2. หากทำได้ ถอดไดรฟ์ออพติคอล ดู ถอดไดรฟ์แบบออพติคอล
 2. ถอดตัวครอบถอดไดรฟ์ออพติคอลออกจากตัวเครื่อง
  1. หมุนที่จับบนตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
  2. ยกตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
   Removing the optical drive cage
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. หากทำได้ ให้เปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วหรือเปลี่ยนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ดู การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Simple-swap และตัวครอบไดรฟ์ (ช่องใส่ 3)

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง