Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบออพติคอล

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดไดรฟ์ออพติคอล

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
   หมายเหตุ

   ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก

 2. ถอดไดรฟ์ออพติคอลออกจากตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
  1. กดสลักบนไดรฟ์ออพติคอลเพื่อถอดออกจากตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
  2. เลื่อนไดรฟ์ออพติคอลออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์ออพติคอล
   Removing the optical drive
 3. (ไม่บังคับ) ถอดตัวยึดไดรฟ์ออพติคอล
  1. ดึงตัวยึดออกเพื่อปลดออกจากไดรฟ์ออพติคอล
  2. เลื่อนตัวยึดลงด้านล่าง และถอดออกจากไดรฟ์ออพติคอล
   รูปที่ 2. การถอดตัวยึดไดรฟ์ออพติคอล
   Removing the retainer from optical drive
 4. (ไม่บังคับ) ดึงฝาไดรฟ์ออพติคอลออกเพื่อถอดออกจากไดรฟ์ออพติคอล
  รูปที่ 3. การถอดฝาไดรฟ์ออพติคอล
  Removing the optical drive bezel
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งไดรฟ์ออพติคอลตัวใหม่ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบออพติคอล

 2. หากไม่มีการติดตั้งไดรฟ์ออพติคอล ให้ติดตั้งแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลกลับไปที่ฝาหน้า
  1. เกี่ยวที่ด้านล่างของแผงครอบกับช่องเปิดบนฝาหน้า

  2. หมุนแผงครอบเข้าหาฝาหน้าในจนกว่าจะยึดเข้าที่

   รูปที่ 4. การติดตั้งแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล
   Installing the optical drive bay shield
 3. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง