Skip to main content

ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. วางเซิร์ฟเวอร์ให้ด้านที่มีฝาครอบหันขึ้น
 2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  1. ใช้ไขควงเพื่อถอดสกรูสองตัวที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กับตัวเครื่อง
  2. เลื่อนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออกจากฝาหน้า แล้วยกขึ้นจากตัวเครื่อง สํารองสกรูที่จะใช้ในการติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่
   ข้อควรสนใจ
   • ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก

   • เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสม ให้ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์เสมอ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีการติดตั้งฝาครอบอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหายได้

   รูปที่ 1. การถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
   Removing the serve cover
 3. (ไม่บังคับ) ถอดแถบตัวครอบ ถอดตัวครอบไดรฟ์แบบออปติคัลออกก่อน โปรดดูที่ ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ดันสลักบนแถบตัวครอบจนกว่าแถบตัวครอบจะปลดออกจากตัวเครื่อง
  2. หมุนแถบตัวครอบและถอดออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 2. การถอดแถบตัวครอบ
   Removing the cage bar
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง