Skip to main content

ติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม ขั้นตอนนี้ต้องต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 1. อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งโปรเซสเซอร์ หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ ดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
 2. จัดแนวสกรูสี่ตัวบนตัวระบายความร้อนและส่วนประกอบพัดลมให้ตรงกับรูสกรูที่สอดคล้องกันบนแผงระบบ ตรวจสอบว่า สายพัดลมอยู่ใกล้กับขั้วต่อพัดลมตัวระบายความร้อน ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ
 3. ขันสกรู 1 และ 2 ก่อน แล้วจึงขันสกรู 3 และ 4
  1. ขันสกรู 1 เพียงบางส่วน
  2. ขันสกรู 2 จนสุด
  3. ขันสกรู 1 จนสุด
  4. ขันสกรู 3 เพียงบางส่วน
  5. ขันสกรู 4 จนสุด
  6. ขันสกรู 3 จนสุด
  หมายเหตุ

  อย่าสัมผัสครีมระบายความร้อนขณะจับตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม

  การขันสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP ต่ำกว่า 95W

  รูปที่ 1. การขันสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP ต่ำกว่า 95W
  Tightening the screws on the heat sink and fan module for processor with TDP lower than 95W

  การขันสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 95W

  รูปที่ 2. การขันสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 95W
  Tightening the screws on the heat sink and fan module for processor with 95W TDP
 4. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งด้วยโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 95W ควรติดตั้งพัดลมตัวระบายความร้อนที่ด้านหลังของตัวเครื่อง จัดแนวสกรูพัดลมสี่ตัวให้ตรงกับรูสกรูที่ด้านหลังของตัวเครื่อง และขันสกรูเพื่อยึดให้แน่น
  รูปที่ 3. การติดตั้งพัดลมตัวระบายความร้อนที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
  Installing the heat sink fan to the rear of the chassis
 5. ต่อสายพัดลมตัวระบายความร้อนเข้ากับแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. หากจำเป็น ให้ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

 2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์