Skip to main content

ถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม ขั้นตอนนี้ต้องต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานของคุณ
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
   หมายเหตุ

   ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก

  2. หากจำเป็น ให้ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
 2. ถอดสายของตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมออกจากแผงระบบ
 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งด้วยโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 95W จะมีการติดตั้งพัดลมตัวระบายความร้อนที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ถอดสกรูยึดสี่ตัวออกจากด้านนอกของตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดพัดลมตัวระบายความร้อนกับตัวเครื่อง
  Removing the four screws securing the fan to the chassis
 4. คลายสกรู 1 และ 2 ก่อน แล้วจึงคลายสกรู 3 และ 4
  1. คลายสกรู 1 เพียงบางส่วน
  2. คลายสกรู 2 จนสุด
  3. คลายสกรู 1 จนสุด
  4. คลายสกรู 3 เพียงบางส่วน
  5. คลายสกรู 4 จนสุด
  6. คลายสกรู 3 จนสุด
  หมายเหตุ
  1. ค่อยๆ ถอดสกรูสี่ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงระบบ

  2. เก็บสกรูสี่ตัวที่ติดกับตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมไว้เสมอ

  3. อย่าสัมผัสครีมระบายความร้อนขณะจับตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม

  การคลายสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP ต่ำกว่า 95W

  รูปที่ 2. การคลายสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP ต่ำกว่า 95W
  Loosening the screws on the heat sink and fan module for processor with TDP lower than 95W

  การคลายสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 95W

  รูปที่ 3. การคลายสกรูบนตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมของโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 95W
  Loosening the screws on the heat sink and fan module for processor with 95W TDP
 5. ยกตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมให้เสมอกัน และถอดออกจากแผงระบบ
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. หากเป็นไปได้ ให้ติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมใหม่ ดู ติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง