Skip to main content

ถอดแผงด้านหน้า

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดแผงด้านหน้า

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
   หมายเหตุ

   ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก

  2. ถอดฝาหน้า โปรดดู ถอดฝาหน้า
 2. ถอดสายปุ่มเปิด/ปิดเครื่องออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องออกจากแผงระบบ
  Disconnecting the power button from the system board
 3. ถอดสกรูที่ยึดฝาหน้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดสกรูที่ยึดฝาหน้ากับตัวเครื่อง
  Removing the screw the secures the front bezel to the chassis
 4. ถอดแผงด้านหน้า
  1. หมุนด้านซ้ายสุดของแผงด้านหน้าออกจากตัวเครื่อง
  2. ถอดแผงด้านหน้าออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 3. การถอดแผงด้านหน้าออกจากตัวเครื่อง
   Removing front panel from the chassis
ขั้นตอน
 1. ติดตั้งแผงด้านหน้าใหม่ ดู ติดตั้งแผงด้านหน้า

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง