Skip to main content

ติดตั้งฝาหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝาหน้า

ในการติดตั้งฝาหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งฝาหน้า
Install the front bezel.

จัดแนวแถบพลาสติกสามแถบให้ตรงกับรูในตัวเครื่องที่สอดคล้องกัน แล้วหมุนฝาหน้าเข้าด้านในจนกว่าจะยึดเข้าที่

หลังการติดตั้งฝาหน้า ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์